Schola


Scholę dziecięco-młodzieżową prowadzi p. Łukasz Rogowicz i spotkania odbywają się co sobotę o godz. 12:00 w salce parafialnej. Natomiast swoje umiejętności wokalno-muzyczne schola prezentuje w niedzielę na Mszy św. o godz. 10:30