Kancelaria


KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA PODCZAS WAKACJI TYLKO WE WTORKI I W CZWARTKI 
7:30-8:30 i 17:00-18:00 

ORAZ W SOB
OTY
 7:30-8:30

 

KANCELARIA CMENTARNA

CZYNNA W GODZINACH:

We wtorki i piątki 18:00-19:00

W soboty 9:00-11:00