Krąg Biblijny


„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.”
                                                                                                           Hbr 4, 12

 

„Słowo Boże nie jest o kimś kiedyś, ale o nas teraz”, dlatego w naszej parafii powstała grupa, która spotyka się na wspólnym rozważaniu
Pisma Świętego. 

 Spotykamy się w środę o godzinie 19.00 (czas letni) / 18:00 (czas zimowy) w salce parafialnej. 

ZAPRASZAM!

 

Opiekunem grupy jest ks. Dominik Banasiak