Pogrzeb


Potrzebne dokumenty:

1. O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy

2. Rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba

3. Akt zgonu z USC (po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu) a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu (część przeznaczona dla administracji cmentarza)

4. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych (jeżeli zmarły przyjął)