Ministranci


W każdej parafii bardzo istotne miejsce stanowi liturgiczna służba ołtarza.

W naszej wspólnocie przy ołtarzu Pańskim na chwilę obecną posługuje około 120 czynnych ministrantów.

W ciągu całej niedzieli ich liczba wynosi około 100! Natomiast na większych celebracjach, np. Boże Narodzenie, Wielkanoc itd. na jednej Mszy św. pojawia ich się od 70 do 100!

Zbiórki dla ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godzinie 10:30. Natomiast jeżeli mają odbyć się jakieś duże celebracje liturgiczne wtedy spotykania odbywają się w wyznaczonych dniach tygodnia.

Opiekunem ministrantów jest

20150407-- (2 z 2)