Małżeństwo


Sakrament Małżeństwa w naszej parafii udzielany jest w soboty w godzinach popołudniowych. Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia protokołu badania kanonicznego narzeczonych:

  1. Metryka chrztu /data wystawienia nie później niż 6 miesięcy do terminu zawarcia małżeństwa/.
  2. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  3. Świadectwo /ostatnie posiadane/ z oceną z nauki religii stwierdzające znajomość zasad wiary/xero/
  4. Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  5. Odbyte poradnictwo rodzinne
  6. Dokument wygłoszenia zapowiedzi w parafiach narzeczonych.
  7. Kartka odbytej dwukrotnie spowiedzi przedmałżeńskiej /pierwsza spowiedź bezpośrednio po spisaniu protokołu, druga spowiedź bezpośrednio w dniach poprzedzających ślub/.
  8. Dokumenty z USC – zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa /dla ślubu konkordatowego/ lub Odpis skrócony Aktu Małżeństwa stwierdzający zawarcie związku cywilno-prawnego /oryginał/.
  9. Dowód osobisty

 

Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej z dokumentami nie wcześniej jak 3 miesiące przed ślubem