I Komunia Święta


 

 
Prosimy bardzo, by dzieci uczyły się formuły spowiedzi oraz prośby o błogosławieństwo rodziców.

Próby dzieci przystępujących do I Komunii 6 czerwca, odbędą się w poniedziałek i we wtorek po nabożeństwie majowym/ czerwcowym o godzinie 18:50 w Kościele.

 

Prosimy także o przynoszenie świadectw chrztu dzieci, które otrzymały ten  sakrament w innej parafii niż Kramsk.

 

 Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce.

Terminy I Komunii w 2021 roku:

16.05.2021

30.05.2021

6.06.2021

W naszej parafii spotkania dla dzieci i rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbywają się co niedzielę po Mszy św. o godz. 10:30.

Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci jest ks. Przemysław Strzelczak.

 

Formuła spowiedzi

Dziecko

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz

Na wieki wieków. Amen.

Dziecko

Jestem uczniem /uczennicą klasy III, mam …. lat.
Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy.

( od następnej spowiedzi mówisz: ostatni raz byłem/am u spowiedzi

( mówisz kiedy ) pokutę zadaną odprawiłem ( lub nie i dlaczego ),

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami…( wyznajesz swoje

Grzechy ) więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie

żałuję, obiecuję poprawę, i proszę Cię Ojcze o pokutę i

rozgrzeszenie.

Ksiądz

Kapłan rozmawia z tobą, modli się i udziela rozgrzeszenia

 

Dziecko

( cicho modlisz się) Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (3 razy)

(po słowach kapłana: „ ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha

Świętego” czynisz znak krzyża oraz odpowiadasz AMEN )

Ksiądz

Wysławiajmy Boga, bo jest dobry

Dziecko

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz

Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.

Dziecko

Bóg zapłać. Szczęść Boże.

Odchodzisz od konfesjonału, gdy usłyszysz pukanie kapłana.

Idź przed ołtarz, podziękuj Bogu za przebaczenie i miłość, odpraw pokutę zadaną przez spowiednika.
Jeśli zapomnisz o pokucie odmów dowolną modlitwę jako dziękczynienie za spowiedź.

 

 

Tekst prośby dzieci o błogosławieństwo rodziców, przed przyjęciem I Komunii Świętej:

Błogosław Ojcze, błogosław Matko dłońmi swoimi,
gdy dziś Chrystusa mam przyjąć z innymi. 
Na świętą chwilę,
w radości czy w udręce
niech nam błogosławią rodziców ręce.